Privacy policy

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
De Pollepleats kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de Pollepleats, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan de Pollepleats verstrekt.

De Pollepleats kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw geslacht
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Uw IBAN nummer

WAAROM DE POLLEPEATS GEGEVENS NODIG HEEFT
De Pollepleats verwerkt uw persoonsgegevens om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen. Ook kan het mogelijk zijn dat wij telefonisch contact met u opnemen als er zaken zijn die wij graag persoonlijk met u doorspreken. 

Daarnaast kan de Pollepleats uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht; dienstverlening inzake party´s of meetings.

HOE LANG DE POLLEPLEATS GEGEVENS BEWAART
De Pollepleats bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
De Pollepleats verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van De Pollepleats worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

De Pollepleats gebruikt deze informatie om de werking van de website
te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
De Pollepleats maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van de Pollepleats bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar een door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy-beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy-beleid van Google Analytics daar aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan de Pollepleats te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

De Pollepleats heeft hier geen invloed op. De Pollepleats heeft Google geen toestemming gegeven om via De Pollepleats verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@pollepleats.nl. De Pollepleats zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

BEVEILIGEN
De Pollepleats neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van 
de Pollepleats maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door 
de Pollepleats verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met 
de Pollepleats op via info@pollepleats.nl

De URL www.pollepleats.nl is een website van de Pollepleats.

De Pollepleats is als volgt te bereiken:
Postadres- en vestigingsadres: De Kat 20, 8616 LB Westhem.  
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 24255290
Telefoon: 0515-579342
E-mailadres: info@pollepleats.nl